Bożków, pałac rodziny von Magnis

Pałac Bożków
Schloss Eckersdorf

Bożków, okolica pałacu

Pałac w Bożkowie – zabytkowy pałac z XVI w. wzniesiony przez hrabiego von Magnis we wsi Bożków w województwie dolnośląskim.

Od około 1520 roku majątek w Bożkowie znajdował się w posiadaniu rodziny von Raueck.
Po wojnie czesko-palatynackiej posiadłość została skonfiskowana i oddana przybocznemu lekarzowi cesarza, Casparowi Jäschke von Eisenhut.
Następnie przeszła w ręce jezuitów, od których wykupił ją Johann Georg von Götzen, który rozbudował zamek i w znacznym stopniu przyczynił się do budowy kościoła w jego obecnym kształcie.
Po bezdzietnej śmierci ostatniego męskiego potomka tego rodu, hrabiego Johanna von Götzen, majątek przeszedł w 1780 na syna jednej z jego sióstr hrabiego Antona Aleksandra von Magnis.
Pałac w obecnym kształcie powstał w latach 1787-1791 z przebudowy wcześniejszej budowli z fundacji Aleksandra von Magnis.
Od strony północnej w 1800 roku założono park ze sztucznymi ruinami z płytami nagrobnymi i tarczami herbowymi z XVI i XVII w. oraz leśniczówkę.
W 1813 roku na górze Grodziszcze zbudowano wieżę widokową.
Ostatnia przebudowa zamku nastąpiła po jego wielkim pożarze w 1870 roku za hrabiego Wilhelma von Magnis.
W 1871 roku przystąpiono do odbudowy pałacu.
W roku 1930 przebudowano elewację na klasycystyczną.
Po 1945 roku pałac przeszedł na własność skarbu państwa (a od 1999 starostwa) i przez wiele lat mieściła się w nim szkoła.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_w_Bo%C5%BCkowie

[divider top=”no” style=”default” divider_color=”#999999″ link_color=”#999999″ size=”3″ margin=”5″] zdjęcia z dnia 2013.07.21
link do galerii: http://czarnota.org/_gallery/thumbnails.php?album=736
[divider top=”no” style=”default” divider_color=”#999999″ link_color=”#999999″ size=”3″ margin=”5″] wokół pałacu w Bożkowie

stajnie

kosmordom

tablica na ścianie wieży pałacowej

W roku XXX-lecia powrotu Dolnego Śląska do macierzy
w XXIV rocznicę powołania szkoły oraz w dniu nadania jej imienia Batalionów Chłopskich
Bożków 12.05.1975 r.

ogrody, tarasy przy pałacu w Bożkowie