Zespół dworski w Jaszkowej Górnej

Jaszkowa Górna 57
Schloss Ober-hannsdorf

– renesansowo-barokowy dwór w Jaszkowej Górnej na Ziemi Kłodzkiej z początku XVI wieku.

zdjęcia z 20.07.2013

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_dworski_w_Jaszkowej_G%C3%B3rnej
Obecny zespół dworski powstał w wyniku przebudowy i rozbudowy wczesnorenesansowego dworu wzniesionego dla Hansa Daniela von Hennigsdorf (Hansdorf) na początku XVI wieku

Około 1550 roku obiekt został prawdopodobnie spalony przez pożar, co doprowadziło w konsekwencji do jego przebudowy, w trakcie której budynek otrzymał nowe sklepienia kolebkowe z lunetami w izbach na parterze i pierwszym piętrze oraz został powiększony od północy o część zajmującą powierzchnię dzisiejszej sieni.
Kolejna przebudowa i rozbudowa dworu miała miejsce w latach 1570–1580, kiedy właścicielem całego kompleksu był Georg Daniel von Hennigsdorf.
Wówczas od północy dobudowano okazałą, trójskrzydłową część mieszkalną nakrytą wysokim, dwuspadowym dachem.

Po śmierci Georga Daniela dwór stracił na znaczeniu, ponieważ przestał pełnić rolę siedziby rodowej, a jego właściciele często się zmieniali.
Miało to bardzo niekorzystny wpływ na stan gmachu.
W latach 1669–1692 jego właścicielką była księżna Maria Benigna Piccolomini.
Najdłużej, bo od 1696 do 1780 roku dwór pozostawał w rękach rodu von Götzen.

W 1780 roku dwór przeszedł na własność hrabiego Antoniego Akexandra von Magnisa, a w 1789 roku hrabiego Ernesta Fryderyka von Haugwitza.
Na początku XX wieku, prawdopodobnie dla potrzeb kolejnego właściciela obiektu, dokonano ostatniej, najznaczniejszej przebudowy dworu.

W latach 1969–1971 przeprowadzono częściowy remont dworu, w trakcie którego rozebrano przybudówkę (pozostawiając piwnice), a obiekt został zaadaptowany na składnicę Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku.
Przez krótki czas prezentowano w nim kolekcję zegarów.

Sokoli Szlak, dwór w Jaszkowej Górnej
http://sokoliszlak.cba.pl/?page_id=12598


Kapliczka, przy bramie wjazdowej do majątku

oficyna