Ukraina, Ukraine, Tarnopol, Ternopil, Тернопіль, dawne II Państwowe Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego