NOT Radom, Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT, ul. Włodzimierza Krukowskiego 1

Dom Technika w Radomiu wg projektu architekta Tadeusza Derlatki.

Ważniejsze wydarzenia historyczne budowy.
Już od 1962 r. środowisko techniczne Radomia podjęło akcję na rzecz budowy własnego Domu Technika.
Inicjatywa ta znalazła poparcie władz Radomia (szczególnie wiceprzewodniczących Miejskiej Rady Narodowej Zygmunta Wilczyńskiego i Jana Szczepańskiego-członka SIMP) wspierana również przez Zarząd Główny NOT.
Zgodnie z uchwałą Nr109/65 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Radomiu, w dn. 1 VI.1965 r. został zatwierdzony Społeczny Komitet Budowy Domu Technika w Radomiu

Uzyskano teren pod budowę, „MIASTOPROJEKT” opracował dokumentację techniczną i rozpoczęto budowę.
Zebrane środki pochodziły z indywidualnych deklaracji członków SNT, dotacji zakładów pracy i Oddziałów SNT, sprzedaży „cegiełek” i dotacji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Radomiu

Rozpoczęto budowę Domu Technika w Radomiu, przy dużym zaangażowaniu społecznym, zarówno poszczególnych członków SNT, jak i radomskich zakładów pracy,
które bezpłatnie wykonały wiele prac szczególnie przy wykończeniu i wystroju wnętrza.

Uroczystość otwarcia nowocześnie wyposażonego Domu Technika odbyła się 20.12.1977 r.
Opracował J. Lalak
http://radom.simp.pl/radom/pliki/Biuletyn_75_lecie_SIMP.pdf

zdjęcia z dnia 2019.03.23