Renesansowy dwór Radochów

Dwór Radochów
Reyersdorf, Kreis Glatz

Zdjęcia z dnia: 20.07.2013

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1362 r.
Nieco później w Radochowie powstał kościół parafialny, po raz pierwszy wymieniony w dokumencie z 1384 roku.
Na temat właścicieli majątku w Radochowie wiemy bardzo niewiele, do konfiskaty dóbr w czasie wojny trzydziestoletniej, w 1620 r. należał on do rodziny von Pannwitz.
Brak informacji kiedy ród ten wszedł w posiadanie miejscowości.
Pannwitzowie na terenie Kotliny Kłodzkiej pojawili się już w XIV w., z czasem stali się właścicielami rozległych posiadłości, obejmujących między innymi Krasnowice, Wambierzyce, Starą Łomnicę.
W 1620 r. cesarz skonfiskował dobra opowiadającego się po stronie protestantów Bernarda von Pannwitza, którego osadzono w 1625 r. w twierdzy kłodzkiej, gdzie zmarł rok później.
Radochów w tej sytuacji prawdopodobnie przeszedł na krótko na własność rodziny von Nimptsch.
W 1621 r. Fryderyk junior von Mohl (zm. 1625 r.) ożenił się z Emerencją von Nimptsch z Radochowa.
Następnie cesarska komisja konfiskacyjna przeznaczyła wpływy z majątku dla dekanatu kłodzkiego.
W 1634 r. dobra nabył pułkownik von Neuhaus. Kolejnymi właścicielami Radochowa była rodzina von Haugwitz.
https://www.palaceslaska.pl/index.php/indeks-alfabetyczny/r/1202-radochow

Renesansowy dwór w Radochowie wzniesiony został na przełomie XVI i XVII wieku jako własność rodziny Pannwitzów, potem należał do Haugwitzów[2].
Przebudowano go w końcu XVIII i na początku XX wieku.
W 1945 roku budynek został zniszczony i w kolejnych latach niszczał[2].
W latach 1964-1965 rozpoczęto prace remontowe w trakcie których wykonano nowe stropy i więźbę dachową, a dach pokryto gontem[2].
W latach 1977-1978 rozpoczęto prace adaptacyjne na ośrodek wczasowy, jednak nie zostały one dokończone[2].
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwór_w_Radochowie