(Мёры, Миоры) Miory

Miory, miejscowość na północy Białorusi tuż przy granicy z Łotwą, w cudownym rejonie brasławskim.
Do Warszawy jest stąd 700 km. Do białoruskiego Połocka czy łotewskiego Dyneburga ok 80km.
http://www.miory.eu/modules.php?name=News&file=article&sid=7

Miory – piersza pisemna wzmianka pochodzi z roku 1514, jest mowa o osadzie Mierzeja w powiecie Brasławskim Wielkiego Księstwa Litewskiego.
W roku 1567 pojawia się zapis o Miorach – osadzie należącej do Mirskich.
Miory do 17-09-1939 r. Miasto w Polsce – wchodziły w skład Województwa Wileńskiego.

Stan w roku 1939:
Położenie, obszar i ludność:
Województwo wileńskie, położone w północno-wschodniej części kraju, graniczy we wschodniej swej części z Białoruską Republiką Sowiecką, na północy z Łotwą, a w zachodniej swej części z Litwą Kowieńską.
Obszar województwa wynosi 29 109 km kw, ludność liczy 1 005 565 mieszkańców, przy gęstości stosunkowo bardzo niskiej 34,5 mieszk. na 1 km kw.
Pod względem narodowościowym jest ludność w 57,9% polska, w 25,7% białoruska, w 8,1% żydowska, zaś 8,3% przypada na inne narodowości.
Co się tyczy stosunków wyznaniowych jest 61,2% rzym.-katol., 26,9% prawosławnych, 9,4% wyznania mojżeszowego, 2,4% przypada na inne wyznania.

Główna droga i Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Miorach

Na prawo Jezioro Miory

Wspomniana główna droga w Miorach wzdłuż brzegu jeziora

Z okien domów rozpościera się widok na jezioro

Biały Anioł

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Miorach

https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_i_%C5%9Bw._Jozafata_Kuncewicza_w_Miorach

W 1907 roku z inicjatywy proboszcza ks. Józefa Borodzicza została wybudowana nowa, murowana świątynia.

W dwudziestoleciu międzywojennym proboszczem parafii był ks. Romuald Świrkowski.
Podczas II wojny światowej był proboszczem parafii św. Ducha w Wilnie oraz działał w konspiracji.
15 stycznia 1942 r. został aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu na Łukiszkach, gdzie był torturowany.
5 maja 1942 r. został rozstrzelany w Ponarach

W 1937 roku proboszczem został ks. Franciszek Kuksewicz. W nocy z 22 na 23 czerwca 1941 razem z ks. Stanisławem Eliaszem, proboszczem parafii w Idołcie, został aresztowany przez NKWD i osadzony w więzieniu w Berezweczu.
Księża zostali rozstrzelani w Miakałajewie podczas ewakuacji więzienia, po przebyciu drogi śmierci z Berezwecza.

Górne tabliczki:
„Ten kamień w dniu 22.06.2008 r.
został poświęcony w Mińsku
przez Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej
Kardynała Tarcysio Bertone
pod pomnik Sługi Bożego Jana Pawła II”

Dolna tabliczka:
„Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi!
Tej ziemi!”
Dar Polskich Motocyklistów

Z tyłu kościoła (zapewne, żeby nie szokować) instalacja/pomnik w temacie dziecka nienarodzonego/aborcji.

Na zewnętrznych ścianach kościoła wmurowano epitafia książąt Światopełk Mirskich, właścicieli pobliskiego majątku Kamienpol.

Trochę zabudowy przedwojennej w Miorach

Ulica Lenina

Zaułek Komsomolskij

No i wyszliśmy w okolicy kościoła

Nieco za kościołem w Miorach – cmentarz z licznymi polskimi nagrobkami

Widok na jezioro z cmentarza

Być może ofiary jakiejś rodzinnej tragedii.
„Błogosławieni którze idą drogą pańską, albowiem oni w niebie zasiadają”
Słowo „którze” mnie tu zastanowiło.

TU SPOCZYWA KILKUDZIESIĘCIU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
POLEGŁYCH W 1920 ROKU
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI • RODACY 2001

Pobliska miejscowość – Ikaźń