Bath, ulice

Bath fashion Finał występu, schowanie płonącej pochodni w rozporku. Zgodnie z przypuszczeniami fala japońskich wycieczek skierowała się na obiad i można już zwiedzić rzymskie termy – nasłynniejszy zabytek Bath.

Bath, Roman Baths

Roman Baths, główny zabytek Bath. W miejscu jedynych w Wielkiej Brytanii gorących źródeł wód mineralnych 2000 lat temu Celtowie i Rzymianie wybudowali łaźnie miejskie. Fundamenty tej budowli znajdują się poniżej poziomu gruntu. To powyżej to przebudowy i odbudowy z 18/19 w. Statuy rzymskich włodarzy na tarasie. Częśc muzealna. Głowa Gordona. …