Bath, Roman Baths

Roman Baths, główny zabytek Bath.
W miejscu jedynych w Wielkiej Brytanii gorących źródeł wód mineralnych 2000 lat temu Celtowie i Rzymianie wybudowali łaźnie miejskie.
Fundamenty tej budowli znajdują się poniżej poziomu gruntu. To powyżej to przebudowy i odbudowy z 18/19 w.

Statuy rzymskich włodarzy na tarasie.

Częśc muzealna. Głowa Gordona. Fronton rzymskiej świątyni.

Najstarsze elementy łaźni

Rzymska mozaika z konikami morskimi.

Brązowa głowa bogini Minerwy z dawnej świątyni. W czasach rzymskich tylko kapłan mógł na nią spoglądac.

Gorąca woda zasilająca łaźnie w tym miejscu ma temperaturę 46C. Nieprzerwanie wypływa tu od 2000 lat.

W lewym rogu fragment systemu ołowianych rur rozprowadzających gorąca wodę po budowli.
Wtedy jeszcze świadomośc zgubnego wpływu ołowiu na zdrowie nie była znana.