Bath, ulice

Bath fashion

Finał występu, schowanie płonącej pochodni w rozporku.

Zgodnie z przypuszczeniami fala japońskich wycieczek skierowała się na obiad i można już zwiedzić rzymskie termy – nasłynniejszy zabytek Bath.