Ukraina, Ukraine, Тернопіль, Zamek w Tarnopolu


Zamek w Tarnopolu. Zamkova St, 12, Ternopil, Ternopil Oblast, Ukraina, 46000
Тернопільський замок. Замкова вулиця, 12, Тернопіль, Тернопільська область, 46000

zdjęcia z dnia 2016.08.22


Zamek w Tarnopolu – zamek został wybudowany przez Jana Amora Tarnowskiego około 1540 roku.
Składał się z budynku mieszkalnego i wznoszącego się przed nim czworoboku murów z bramą wjazdową i wieżami od strony jeziora.
Na początku XIX wieku dokonano przebudowy zamku na klasycystyczny pałac.
Pierwszy właściciel: Jan Tarnowski
Kolejni właściciele: Ostrogscy, Zamoyscy, Sobiescy, Maria Kazimiera Sobieska, Konstanty Sobieski i Jakub Sobieski, Potoccy, Korytowscy, Franciszek Korytowski, Jerzy Michał Turkułł
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Tarnopolu

Старий за́мок або Тернопільський замок — фортифікаційна споруда в місті Тернополі в Україні, пам’ятка архітектури національного значення. Розташований у середмісті на східному березі Тернопільського ставу на вул. Замковій, 12.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Старий_замок_(Тернопіль)

The Ternopil Castle (Ukrainian: Тернопільський замок, Polish: Zamek w Tarnopolu) is a stronghold which gave birth to the city of Ternopil. It was built in the 16th century to protect the southern border of the Kingdom of Poland and the Polish–Lithuanian Commonwealth.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ternopil_Castle

Zamek ulokowany w zachodniej części miasta nad rzeką Seret, został ufundowany ok r. 1540 przez hetmana Jana Tarnowskiego, a rozbudowany i umocniony przez jego syna Jana Krzysztofa.
Zamek, zdobyty i złupiony podczas powstania Chmielnickiego, został później odbudowany.
W r. 1675 budowlę spaliły oddziały tureckie, po czym stracił on charakter rezydencjonalny.
W pocz. w. XIX Franciszek Korytkowski przekształcił dawną twierdzę w pałac, rozbierając wszystkie otaczające go fortyfikacje.
W latach 1810–1815 władze rosyjskie otworzyły w pałacu kasyno i salę do gier.
W r. 1917 obiekt spaliły wojska rosyjskie, odbudowany dopiero w XXI w. przez władze ukraińskie.
https://instytutpolski.pl/kyiv/pl/2019/04/03/zamek-w-tarnopolu/

Zamek od strony rzeki Seret

Zamek w Tarnopolu na zdjęciu NAC


Zamek od strony miasta Tarnopol
Ukraina, Zamek w TarnopoluZamek w Tarnopolu na zdjęciu NACTarnopol, festyn nad Seretem.
Polski Fiat 126p na Ukrainie