Dwór w JarnołtówkuDwór w Jarnołtówku

Pierwsza wzmianka o jakiejś budowli obronnej w Jarnołtówku pochodzi z 1339 r.
Przypuszczalnie był to niewielki zamek lub strażnica należąca do systemu warowni broniących granice posiadłości biskupów wrocławskich od strony czeskiej.
W szesnastym stuleciu w centrum miejscowości wzniesiono dwór obronny otoczony fosą.
W drugiej połowie XIX wieku w jego miejscu wybudowano nowy dwór, który przetrwał do naszych czasów.
https://www.palaceslaska.pl/index.php/indeks-alfabetyczny/j/626-jarnoltowek

Schloss Arnoldsdorf
Dwór w Jarnołtówku

zdjęcia z dnia: 2021.07.24

oficyna
park przy dworze w Jarnołtówku

Pozostałości dawnego dworu obronnego z XVI wieku. Z tego okresu zachowała się fosa i fragment murów.

Stary cmentarz w parku. ???
Dwór od strony parku