Bytom, ul. Juliusza Ligonia 2, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego


Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego (niem. Heiligen Kreuzkirche) – rzymskokatolicki kościół parafialny w Śródmieściu Bytomia, przy ul. Juliusza Ligonia 2.

Kościół powstał przed wybuchem II wojny światowej, w latach 1936-1937.
Budowę poprzedzono konkursem na projekt nowej świątyni.
Udział w nim wzięło trzech architektów: Otto Linder ze Stuttgartu, Otto Hammerling z Gliwic oraz Theodor Ehl z Bytomia.

Ostatecznie zwycięzcą okazał się Niemiec Otto Linder; z kolei Teodora Ehla mianowano kierownikiem całej budowy.
Prace budowlane powierzono F.E. Neumannowi, majstrowi z Bytomia.
Za wnętrze odpowiedzialna była grupa artystów: malarz Sutor z Katowic (ołtarz główny i prezbiterium), malarz Platzek z Kluczborka (sgraffita, malarstwo ścienne i droga krzyżowa), włoski rzeźbiarz Ghiberti (figury Ewangelistów) i malarz Meyer z Monachium (witraże).

Kościół konsekrowano, która nastąpiła dnia 31 października 1937 roku.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Podwy%C5%BCszenia_%C5%9Awi%C4%99tego_Krzy%C5%BCa_w_Bytomiu

Bytom, ul. Juliusza Ligonia 2, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego