Hrubieszów, Zespół dworski Du Château

Hrubieszów, ul. 3 Maja 11, Zespół dworski Du Châteauhttps://zabytek.pl/pl/obiekty/hrubieszow-zespol-dworski-du-chateau
Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1255, w 1400 r.
Hrubieszów otrzymał prawa miejskie. Od 1. poł. XV w. było to starostwo niegrodowe, należące w XVIII w. do Potockich h. Pilawa.
Franciszek Salezy Potocki, wojewoda kijowski, ostatni faktyczny starosta miał tu (w pobliżu zrujnowanego zamku) drewniany dwór, odnotowany w inwentarzu z 1772 r. sporządzonym podczas przekazania starostwa synowi Stanisławowi Szczęsnemu.
W kontekście powyższego inwentarza i dalszej historii własnościowej niejasna pozostaje data powstania obecnego dworu, którego barokowa bryła wskazywałaby na wcześniejszy czas powstania niż data „1791” umieszczona na portyku.


Zespół dworski „Du Chateau”
https://miasto.hrubieszow.pl/page/zesp%C3%B3%C5%82-dworski-du-chateau
Dwór barokowo-klasycystyczny zwany dworem „du Chateau”, jeden z najciekawszych zabytków Hrubieszowa, nazwany tak od znanej hrubieszowskiej rodziny, wywodzącej się od żołnierza napoleońskiego, do której należał przez wiele dziesięcioleci.

Centralna część dworu została wzniesiona na miejscu dawnego hrubieszowskiego zamku w roku 1791. Jest to budowla parterowa, nakryta mansardowym dachem. Z piętrową częścią centralną ozdobioną czterokolumnowym portykiem wgłębnym. Do pierwotnego dworu przylegają zbudowane później (prawe około 1860 r. a lewe w 1941 r.) prostokątne skrzydła. Po wojnie mieściła się tutaj placówka NKWD. Obecnie w budynku mieści się Muzeum im. ks. Stanisława Staszica, Publiczna Biblioteka Powiatowa im. prof. Wiktora Zina oraz Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie.

obecnie:
Muzeum im. ks. Stanisława Staszica, ul. 3 Maja 11, Hrubieszów

Hrubieszów, ul. 3 Maja 11, Zespół dworski Du Château