2. Mina de Sare din Cacica Romania, Cacica salt mine, Rumunia, kopalnia soli w Kaczyce – ślady Polaków w Rumunii

wchodzimy w głąb kopalni soli Cacica

Kolejne z 192 schodów.


https://sites.google.com/site/poloniawrumunii/kopalnia-soli
Rzymsko – Katolicka Kaplica św Barbary – znajduje się na dole po przybyciu 192 schodów, na 21 metrów głębokości.
Kaplica została wybudowana w 1806 roku z inicjatywy polskiego księdza Jakuba Bogdanowicza.
Tutaj górnicy modlili się przed i po pracy .Kopalnia Soli w Kaczyce
Kaplica Św. Barbary znajduje się 29 metrów pod ziemią.

Tutaj w 1803 roku zaczęto wydobywać sól.
Kaplica została wykuta ręcznie.
Ołtarz, krzyż i ambona znajdujące się w kaplicy wykuto w soli.

Kaplica św. Barbary została wyświęcona w 1904 roku przez arcybiskupa lwowskiego Józefa Bilczewskiego, przebywającego w Kaczyce z okazji konsekracji kościoła katolickiego.

Na południowej ścianie kaplicy znajduje się wykuty w soli obraz św. BarbaryKaplice w kopalni w Kaczyce wykonano według projektu znakomitego mierniczego z Wieliczki, Ormianina z pochodzenia, Erazma Barącza.
Pracował on w Kaczyce w latach 1903-06 jako mierniczy i kierownik ruchu kopalni.


Ołtarz

zakrystia ?

https://sites.google.com/site/poloniawrumunii/o-nas
W dniu konsekracji kościoła miało miejsce także poświęcenie kaplicy św. Barbary w kopalni soli. Dotychczas była tam w jednym z wyrobisk mała kapliczka, której ściany były wyłożone drzewem. Teraz Zarząd Salinarny, na którego czele stał Polak – Leon Cehak, zdecydował się powiększyć kaplicę i usunąć drewniane obicia ścian tak że odsłonięte zostały wszystkie ociosy.

Po konsekracji kościoła abp Bilczewski dokonał poświęcenia tej kaplicy, przemawiając przy tym pod ziemią do licznie zgromadzonych górników z wysokości ambony wykutej w soli. Ambona przypomina kształtem tę z wielickiej kaplicy św. Kingi i tak jak tamta nawiązuje do murów na wzgórzu wawelskim.

26 czerwca 2001 Józef Bilczewski został beatyfikowany przez Papieża Jana Pawła II podczas jego wizyty we Lwowie. Kanonizacja Bilczewskiego przez papieża Benedykta XVI odbyła się 23 października 2005 w Rzymie

Józef Bilczewski (ur. 26 kwietnia 1860 w Wilamowicach jako Józef Biba, zm. 20 marca 1923 we Lwowie) – polski święty Kościoła katolickiego, arcybiskup lwowski obrządku łacińskiego, profesor teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Lwowskim, rektor tego uniwersytetu.

Był forpocztą kościoła rzymskokatolickiego na wschodzie, tradycyjnie zdominowanym przez prawosławie.
Dzięki powstałym po I Wojnie Światowej możliwościom związanym z objęciem granicami Rzeczypospolitej terenów na obecnej Ukrainie,
nie tylko stawiał tam na potęgę kościoły ale też forsował wśród otaczającego prawosławia kult Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
Dzięki jego inicjatywie powstało na terenie archidiecezji lwowskiej 330 obiektów sakralnych na czele z monumentalnym kościołem świętej Elżbiety we Lwowie.

inne jego zasługi:

Miał wyjątkowe nabożeństwo do Maryi. Zabiegał u papieża, aby na terenie polskich diecezji do Litanii loretańskiej dodać zawołanie: „Maryjo, Królowo Polski – módl się za nami”. Pierwsze obchody święta Matki Bożej – Królowej Korony Polskiej również odbyły się dzięki staraniom dzielnego biskupa i za zgodą papieża. Został pochowany wśród ubogich na miejskim cmentarzu.
https://deon.pl/wiara/rekolekcje-adwentowe/jozef-bilczewski-to-moj-swiety-na-nowy-rok-wylosuj-swojego,502770

Nie dziwi więc że katolicy nazywają Józefa Bilczewskiego jednym z największych biskupów świata: Wykład Metropolity Lwowskiego Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego na temat „Św. Józef Bilczewski – jeden z największych biskupów świata”.

formalnością więc stało się:

Jeszcze za życia mówiono o nim jak o świętym. 2 lipca 1944 wyrażono zgodę na przeprowadzenie procesu beatyfikacyjnego. Pierwsza sesja tego procesu odbyła się w 1952 w rezydencji arcybiskupiej w Krakowie. Praca tego trybunału trwała 9 lat. W 1962 przesłano akta procesu do Kongregacji Świętych Obrzędów w Rzymie. 17 grudnia 1997 Jan Paweł II podpisał dekret o heroiczności cnót. 26 czerwca 2001 beatyfikowany przez Papieża Jana Pawła II podczas jego wizyty we Lwowie. Kanonizacja Józefa Bilczewskiego przez papieża Benedykta XVI odbyła się 23 października 2005 w Rzymie. Datę kanonizacji wyznaczył jeszcze Jan Paweł II.

Balkon dla chóru