Chełmża, ul. Paderewskiego 20, wieża ciśnień

Wieża ciśnień w Chełmży
Siedmiokondygnacyjna, czworoboczna wieża reprezentuje rzadkie połączenie stylu neogotyckiego z tzw. stylem wernakularnym.
Zbudowano ją w latach 1900-1901 na potrzeby tworzonej wówczas sieci wodociągów miejskich.
Na jej szczycie znajduje się otoczony fachwerkowym murem zbiornik wodny przykryty czterospadowym dachem.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%BCa_ci%C5%9Bnie%C5%84_w_Che%C5%82m%C5%BCy