II wojna światowa. Kwatery wojenne z 1939 r. w Dmosinie. Żydzi walczyli w polskim wojsku we wrześniu 1939 r

Kwatera wojenna z 1939 r. w Dmosinie.

Spoczywają tu żołnierze polscy, którzy polegli w walkach toczonych przez oddziały 4 pułku piechoty Legionów 8/9 września
nad rzeką Mrogą oraz 30 pułku piechoty Strzelców Kaniowskich poległych w czasie walk pod Lubowidzą i Kolonią Nagawki 9 września 1939 r.

strzelec Chaim Dajczgewang
strzelec Feliks Herzfield