Polska, Warszawa, ul. Jagiellońska 28, Dawny Gmach Wychowawczy Warszawskiej Gminy Starozakonnych

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/kolejny-zabytek-na-pradze-odzyska-blask
Historia budynku
Budynek zaprojektowany został przez Henryka Stifelmana i Stanisława Weissa, powstawał w latach 1911-14.
Fundatorem gmachu był zamożny kupiec i filantrop Michał Bergson, potomek słynnego Szmula Zbytkowera, właściciela gruntów na Pradze.
Budynek wzniesiono z myślą o dzieciach i od razu powstał w nim Gmach Wychowawczy Warszawskiej Gminy Starozakonnych.
Wewnątrz mieściły się ośrodki wychowawczo-oświatowe takie jak: ochronka dla 150 dzieci, szkoła żydowska dla 550 uczniów, przytułek dzienny dla 100 dzieci w wieku od 2 do 5 lat, mieszkania personelu oraz biura praskiego wydziału dobroczynności.
W jednym z większych pomieszczeń znajdowała się synagoga dla personelu oraz wychowanków.
Funkcję taką pełnił do 1940 roku kiedy cały personel i wychowanków siłą przeniesiono do getta.
Po wojnie jedno z pomieszczeń na swoje potrzeby zajął Wojewódzki Komitet Żydów w Polsce.
W roku 1948 – mieszczącą się w gmachu synagogę poddano przebudowie początkowo na potrzeby Teatru Żydowskiego, ale i w grudniu 1953 roku utworzono tam Państwowy Teatr Lalki i Aktora BAJ.
W pozostałych pomieszczeniach usytuowano mieszkania lokatorskie oraz Przedszkole nr 183.


Учебное здание Михала Бергсона (ул. Jagiellońska 28)
Дом был построен в 1911-1914 гг. В нем находилась школа, ясли и приют для еврейских детей.
В 1940 году все воспитанники были переселены в варшавское гетто. С 1953 года в бывшем молитвенном зале располагается кукольный театр Baj, а в других помещениях – детсад, поликлиника и частные квартиры.


Gmach Wychowawczy Warszawskiej Gminy Starozakonnych im. Michała Bergsona
Gmach z 1914 r. projektu Henryka Stiefelmana i Stanisława Weissa.
Reprezentuje historycyzm modernistyczny z detalem renesansowym.
Budynek mieścił szkołę, ochronkę oraz internat dla dzieci.
Inicjatorem budowy był bankier i działacz społeczny, prezes Gminy Żydowskiej i kurator
Głównego Domu Schronienia Ubogich Starców i Sierot Starozakonnych w Warszawie
Michał Bergson, potomek Szmula Zbytkowera

The Michał Bergson Educational Establishment of the Jewish Community of Warsaw
The edifiece raised in 194 and designed by Henryk Stiefelman and Stanisław Weiss
represents modernist historicism with a Reinaissance detail.
In the building there was a school, and orphanage and a boarding school for children.
The idea to create such a place came from a banker and worker for voluntary causes,
the chairman of the Jewish Community and inspector of the Main Shelter for the Elderly and Jewish Orphans in Warsaw
– Michał Bergson, descendant of Szmul Zbytkower.


Gmach wychowawczy Warszawskiej Gminy Starozakonnych imienia Michała Bergsona

galeria