Bożków, okolica pałacu

Pałac Bożków
Schloss Eckersdorf

galeria: http://czarnota.org/_gallery/thumbnails.php?album=736


Bożków, pałac rodziny von Magnis

zdjęcia z dnia: 2013.07.21

Bożków 95, dawna oficyna pałacowa

Bożków, godło PRL, zabytkowy dąb

Bożków, kościół św. Piotra i Pawła

Bożków, wnętrza kościoła św. Piotra i Pawła, ambona

Bożków, stary cmentarz przy kościele sw. Piotra i Pawła

skarbona w kościele św. Piotra i Pawła w Bożkowie

Bożków, mauzoleum hrabiów von Magnis przy kościele sw. Piotra i Pawła

rzeźby w parku pałacowym, Bożków

wejście do parku pałacowego

Bożków, spichlerz