(Nowy Soloniec, Nowy Sołoniec, Solonețu Nou) Ślady Polaków w Rumunii, wieś na południowej Bukowinie, zamieszkana w dużej części przez Polaków

Nowy Soloniec
Nowy Sołoniec
Solonețu Nou

Jeszcze w październiku 1834 r. trzydzieści góralskich rodzin przeniosło się w dolinę Sołońca, gdzie każda z nich drogą losowania otrzymała na własność po 30 mórg nieuprawionego gruntu, obejmującego lasy i pastwiska.
Parcele przeznaczone na zabudowę zostały wymierzone po obu stronach starej drogi wojskowej, a domostwa ze względów bezpieczeństwa miały być tak budowane, by zapewniało to optyczną łączność między nimi.
Każda rodzina miała płacić rocznie tytułem czynszu gruntowego 20 grajcarów od jednej morgi, tytułem podatku 3 grajcary od morgi, natomiast za używanie drzewa opałowego z lasu 1 floren (czyli 60 grajcarów)[4].
Nowa wieś otrzymała nazwę Nowy Sołoniec.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Soloniec

Dom Polski w Nowym Solońcu
Uniunea Poloneziilor
Diaspora polonă
Casa Polonă

Wieś Nowy Sołoniec jest najbardziej znaną z rumuńskich wsi polskich, między innymi dzięki grupie tańca ludowego “Sołonczanka”.

“Sołonczanka” na Festiwalu Alfabetul Convietuirii, źródło Polonus 10 2017

Dom Polski stoi w centrum Nowego Solońca przy skwerze

W Rumunii przypomniały mi się czasy, gdy w Polsce też widywało się polską i unijną flagę razem.

Troska i wola prezidentów Rumunii Iona Iliescu i Polski Alexandra Kwasniewskiego
odnowiono i zmodernizowano drogę Kaczyka – Nowy Soloniec

Inwestycja zrealizowana po partnersku
stanowi wzór przyjaźni między obydwoma państwami
dla dobra wieloetnicznego regionu Rumunii

Wybrałem to ujęcie, bo koń “leci w powietrzu”.
koń jest podparty jedynie krawędzią jednej podkowy.

Przypomniał mi się dziadek z jego koniem i wozem.
Koń dziadka też miał przyczepiane czerwone wstążki po obu stronach łba.
Z tego co pamiętam nie chodziło o dekorację ale o ostrzeżenie, żeby się nie zbliżać, bo koń może ugryźć.

Na przełomie wieków XIX i XX ludność była namawiana do wyjazdów do Stanów Zjednoczonych, Brazylii i do Bośni.
W latach 1888–1889 dwanaście rodzin pojechało do Brazylii, a w latach 1895–1910 czterdzieści rodzin pojechało do Bośni.
Niektórzy z emigrantów wrócili i osiedlili się w pobliskiej Dumbrawie (rum. Cornu-Luncii).
W 1911 roku kościółek został powiększony i w 1924 została ustanowiona w Sołońcu parafia rzymskokatolicka, obejmująca pobliską Pleszę.
W 1921 roku została ukończona plebania. W latach 1928––1939 ks. Emanuel Dziewor, prof. historii naturalnej, rozpoczął budowę kościoła, lecz wojna nie pozwoliła mu jej skończyć.
Dokończył to przedsięwzięcie ks. Józef Kledzik, a poświęcenie odbyło się 20 października 1940 roku.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Soloniec

Kościół p.w. Zesłania Ducha Świętego w Nowym Solońcu, Rumunia