Ołdrzychowice Kłodzkie, Pałac Oppersdorfów

Pałac Oppersdorfów w Ołdrzychowicach Kłodzkich.
Schloss Oppersdorf in Ullersdrorf.

zdjęcia z dnia 20.07.2013

Barokowy dwór rodziny Oppersdorfów został wzniesiony w XVIII wieku i przebudowany w stylu klasycystycznym na pałac w XIX i XX wieku[1].
W 1929 roku hrabina Zofia Gabriela Antonia von Oppersdorf (1863-1942) sprzedała pałac siostrom franciszkankom szpitalnym.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Oppersdorf%C3%B3w_w_O%C5%82drzychowicach_K%C5%82odzkich

Obecnie mieści się tu
Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka, Kłodzka 25, 57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie.

Widok od ul. Kłodzkiej

brama