Stalag 307, Biała Podlaska, Dęblin


Biała Podlaska, ul. Przemysłowa

Szeroki Trakt , Obóz jeniecki „Frontstalag 307 – Unterlager C”. Kaliłów – Woskrzenice Duże.
Także w sierpniu 1941 roku dla wszystkich obozów Frontstalagu 307, tj: „A w Terespolu”, „B w Sielczyku” i „C w Woskrzenicach”, Niemcy utworzyli w Białej Podlaskiej przy ulicy Brzeskiej w tzw: „Czerwonych Koszarach”, wspólny lazaret przeznaczony dla rannych i chorych jeńców radzieckich. Od października 1941 roku, gdy obozy B i C były już przepełnione funkcjonował on już jako normalny obóz jeniecki. Dzisiaj jedynym śladem po tym obozie jest cmentarz przy ulicy Przemysłowej w Białej Podlaskiej.Biała Podlaska, ul. Kościuszki

Szeroki Trakt , Obóz jeniecki „Frontstalag 307 – Unterlager C”. Kaliłów – Woskrzenice Duże.
Również we wrześniu 1941 roku w Białej Podlaskiej w dzielnicy „Wola”, pomiędzy ulicami Sidorska i Kościuszki utworzono niewielki obóz, w którym przebywało około 300-400 jeńców radzieckich zatrudnionych w magazynach żywnościowych kwatermistrzostwa Wehrmachtu. Obóz został zlikwidowany pod koniec 1942 roku. Miejsce to upamiętnia niewielka płyta pamiątkowa przy ulicy Kościuszki.

Po agresji Rzeszy Niemieckiej na Związek Radziecki w czerwcu 1941 r., Niemcy zamienili dęblińską twierdzę w największy obóz jeniecki, głównie dla żołnierzy radzieckich. Wcześniej, we wrześniu 1940 r. w obozie jenieckim w Białej Podlaskiej, umiejscowionym w carskich koszarach zwanych „Czerwonymi koszarami”, wybuchła epidemia czerwonki. Do 19 września zmarło 2500 jeńców. Pozostałych 15 tysięcy przetransportowano koleją do Twierdzy Dęblin. Oficjalnie Stalag 307 powstał w październiku 1940 r. w wyniku przeniesienia obozu jenieckiego Stalag 307 z Białej Podlaskiej.
Czytaj więcej na Stalag 307. Twierdza Zagłady


Frontstalag 307 – Unterlager C”. Kaliłów – Woskrzenice Duże.

Monument ku czci radzieckich jeńców w lesie Popówka koło Kaliłowa
Grzegorz Siemakowicz18 września 2012 06:12

W opisie jest kilka istotnych błędów merytorycznych.
Po pierwsze Frontstalag 307 istniał jedynie od 22.06.1941 do końca listopada 1941.
Jeńcy pochowani na w/w cmentarzu pochodzili z podobozu Frontstalag 307 „C”, znajdującego się na polach wsi Kaliłów i Woskrzenic Dużych. Przez Podobóz ten w ciągu kliku miesięcy przewinęło się około 200 – 250 tysięcy jeńców, wśród których znajdowała się również ludność cywilna, w tym polska, głównie mieszkańcy Brześcia i okolic.
Był to obóz jedynie dla jeńców Armii Czerwonej. Jeńców Francuskich i Włoskich więziono w zupełnie innych miejscach i w latach późniejszych.
W tym konkretnym miejscu pochowanych jest prawdopodobnie od 26 do 40 tysięcy osób
w mogiłach pojedynczych i zbiorowych. Ogólnie na terenie powiatu bialskiego pochowanych jest około 124 tysiące jeńców wojennych, z czego 400 to francuzi
i belgowie, 600 włochów, 123000 jeńców radzieckich różnych narodowości.
Podczas likwidacji obozu część jeńców faktycznie zostało rozstrzelanych (około 26 tys. na polanie Pustolegi koło Husinki we wrześniu 1941), reszta pozostałych przy życiu w liczbie kilku tysięcy została poprowadzona do Białej Podlaskiej, a stamtąd wywieziona pociągami do Dęblina.