Ukraina, (Stryi, Стрий, Стрый) Stryj, polskie nagrobki na cmentarzu katolickim, cz.2

польское католическое кладбище, Стрый, Украина
the polish catholic cemetery, Stryj, Ukraine

Grobowiec Stojadłowskich

Po środku cmentarza katolickiego w Stryju, dawna brama do cmentarza żołnierzy poległych w I Wojnie Światowej

^^ stare zdjęcia cmentarza w Stryju z http://sommerfeld-sommerfeld.blogspot.com/2012/03/blog-post.html

Tu spoczywa Józef kniaź z Kozielska Puzyna
Rektor Uniwersytetu Lwowskiego
Członek Akademii Krakowskiej
Właściciel dobra Stanków Balis

Kniaź Józef Puzyna
Jedną z najwybitniejszych postaci spoczywających na tej nekropolii jest Józef kniaź z Kozielska Puzyna (1856-1919) – dziekan i rektor Uniwersytetu Lwowskiego, właściciel rozległych dóbr w Stańkowie pod Stryjem, potomek wojewody mścisławskiego.
Wywodził się z książęcego rodu Rurykowiczów, którzy zasiadali na moskiewskim tronie.
Jego droga do kariery była dość nietypowa jak na księcia, bo zamiast posiąść wiedzę, jak gospodarować swoimi rozległymi majątkami ziemskimi, ukończył studia matematyczne pod kierunkiem Wawrzyńca Żmurki na Uniwersytecie Lwowskim i został jednym z najbardziej znaczących polskich matematyków.

Zapomniano, że to Józef Puzyna sprowadził do Lwowa m.in. profesorów: Wacława Sierpińskiego z Krakowa, Zygmunta Janiszewskiego z paryskiej Sorbony i Hugona Steinhausa z niemieckiego Uniwersytetu w Getyndze (uchodzącego wówczas za centrum światowej matematyki).

Zespół naukowy stworzony przez rektora Józefa Puzynę uznawany jest powszechnie za prekursorski przy tworzeniu międzynarodowej sławy lwowskiej szkoły matematycznej, w której później główną gwiazdą był Stefan Banach – jeden z najwybitniejszych matematyków na świecie, odkrywca tzw. przestrzeni Banacha.
Obok niego drugim światowym matematykiem stał się Stanisław Ulam, który później w Kalifornii należał do wynalazców bomby wodorowej.
Obaj otarli się o Nagrodę Nobla.
Literatura światowa przypisuje tym dwóm genialnym matematykom największy wkład, jaki wnieśli polscy uczeni na przestrzeni wieków do nauki światowej.

Moje Kresy. Cmentarz w Stryju

Dt Stanisław Baldwin Bamułt
Radca ministerjalny
Właściciel dóbr Stryhańce Zwor Wola Kollańska

Obok miejsca spoczynku Józefa Puzyny znajduje się nagrobek dr. Stanisława Baldwina Ramułta (1863-1928) – radcy ministerialnego, właściciela dóbr w Stryhańce i Woli Kollańskiej.
Warto pamiętać, że jego krewnym był Ludwik Baldwin Ramułt, twórca budynku Panoramy Racławickiej we Lwowie.

Moje Kresy. Cmentarz w Stryju

Edward Skupień
..nik rez. 53 P. P.
czyli 53 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych
Pułk stacjonował do września 1939 w garnizonie Stryj

Jeden z okradzionych ze wszystkiego grobowców

Grobowiec Obmińskich
Władysław Obmiński
emer. wiceprezes Sądu Okręgowego