Ukraina, (Stryi, Стрий, Стрый) Stryj, polskie nagrobki na cmentarzu katolickim, cz.1

польское католическое кладбище, Стрый, Украина
the polish catholic cemetery, Stryj, Ukraine

Cytaty z Moje Kresy. Cmentarz w Stryju

W Stryju zachował się jeden z największych polskich cmentarzy na Kresach.
Do dziś znajduje się tam kilkaset polskich grobowców, pomników figuralnych i mogił znaczonych krzyżami z inskrypcjami w języku polskim.
Rodzin, których potomkowie po wojnie osiedli głównie w Gliwicach, Opolu i na Dolnym Śląsku.

Rodzina Cabicarów

Edmund Opolski
Notaryusz
nagrobek wykonał: A Wydra ze Stryja

Grobowiec Zambasowiczów
Stanisław Dulewski, emeryt, nadradca Sądu Okręgowego
Lubomir Zambasowicz, uczestnik powstania r. 1863, sybirak
z Belina Czechowskich Celina Zambasowiczowa

Marcin Doda

Anna Zydra z Łochińskich
Franciszek Zydra

Julia z Łaszków Bastce

Wilhelm Lubicz Girzejowski

Katarzyna z Krupków Rudnicka
wdowa po werkmistrzu kolej. panstw.

Piotr Paweł ..umski
rewident c.k. koleji panst

Piotr Macukiewicz
c.k. em. dyrektor zakładu karnego we Lwowie

Włodzimiera z Tyrawskich Kornicka

.. Marciniak

Teodor Skuba Skwirczyński
rewident c.k Koleji Państwowej

grobowiec rodziny Lechickich
i przyjaciółki Tuszowskiej

Miasto Stryj swojemu burmistrzowi
Ludwikowi Gottingerowi
emer c.k. majorowi

Anna Lucja z Szwestków Gottingerowa

Franciszek Brendl
Katarzyna Brendl

Władysław Postępski
Starszy inżynier miejski

Jan Radwan Łodziński
c.k. Sędzia powiatowy

Michał Zieliński
Sekretarz magistratu