Ukraina, (Мику́линці, Микулинцы) Mikulińce, Pałac Reyów

Mikulińce, Pałac Reyów
Мику́линці, Палац Реїв

http://www.cracovia-leopolis.pl/index.php?pokaz=slownik&id=225

Ludwika Potocka również nad miastem wspaniały wystawiła pałac.
W testamencie zapisała Mikulińce swemu bratankowi, Józefowi Mniszchowi.
Po jego śmierci przed 1799 r. sprzedali dobra Piotrowi Konopce h. Nowina, który dorobił się znacznego majątku jako zarządca kopalni soli w Wieliczce i Bochni.

Ponieważ małżeństwo Konopków było bezdzietne, Mikulińce odziedziczyła po nich bratanica Józefiny, Stefania z Miączyńskich, żona Kazimierza Konopki, bratanka Jana.
Kolejno majątek przypadł ich córce Józefie, żonie Mieczysława Reya z Przecławia, posła do Sejmu Krajowego, działacza społecznego.
Po owdowieniu Józefa wraz z córką Heleną prowadziła założony i utrzymywany przez siebie szpital w Mikulińcach.

Pałac Konopków Reyów w Mikulińcach, obecnie sanatorium leczące schorzenia narządów ruchu
http://czarnota.org/_gallery/albums/2013a/2016_08_23_043_Ukraine_Mikulince_Palac_Reyow.jpg

http://czarnota.org/_gallery/albums/2013a/2016_08_23_051_Ukraine_Mikulince_Palac_Reyow.jpg

Józefa Rey, ostatnia właścicielka pałacu i majątku Mikulińce

Pałac od strony ogrodu

tu, drzewo z prawej już jest spore

park