Ukraina, Trembowla, Zamek

Południowa basteja (forma pośrednią pomiędzy basztą a bastionem.) Zamku w Trembowli

Tu w 1932 umieszczono tablicę poświęconą pamięci polskich lotników – Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury – gdy cały kraj pogrążony był w żałobie po ich tragicznej śmierci.
Tablica w tym miejscu przetrwała liczne zawieruch aż do 2010 roku.

Bohaterskim lotnikom
ś.p.
por. Franciszkowi Żwirce
o Stanisławowi Wigurze
+1932
T.T.K. obywatele Trembowli

Napisy na pozostałych tablicach

Walerian Heck
Dyr. Gim. Założyciel Bursy Pol.

Stanisław Lindner
Czł. hon. Bursy Pol.

Władysłwa Piskozub
Czł. hon. Bursy Pol.

Franciszek Szczepan
Czł. hon. Bursy Pol.

Jan Bohenek
rzeźbiarz pomnika Anny Chrzanowskiej w r. 1900 P.T.T.K.1933.

Dr. Jan Polański
hon. czł. Bursy Pol.

Bolesałw Safin
prof. gimn. 1933.

Pamięci Izydora Seretha lekarza
rodzina.

Członkowie … Obywatelskiego w Trembowli.

Młodzierz .. Gimn. .. w Trembowki 1932.

.. Kaminierzowi Missonie
wdzięczna młodzierz gimnazjum.

Ks. … Puchała
burmistrz miasta Trembowli 1931 r.
Prezes Koła T.S.L
Wiceprezes Sokoła
Pref. Bursy P.

Wojciech.. Chmielikowie 1928

tablic nieczytelna

Komunalna Kasa Oszczędności w Trembowli 1932.

Franciszkowie Bałłarowie 1933.

Witold Celewicz
komisarz miasta ..
wiceprezes P.T.T.K …

Cześć fundatorom
Obywatelom m. Trembowli
Grzegorzowie …

.. Józefie Tychownej
..szcze szkoły pow. … wspól.. 1933

Ks. Paweł Mikulski
Dziekan konkolnicki 1933 r.

Młodzież IV Klasy Państ. Gimnazjum w Trembowli 1933/…
http://czarnota.org/_gallery/albums/2013a/2016_08_23_015_Ukraine_Terebovlya_Castle.jpg

Drewniany zamek zbudował król Kazimierz Wielki w drugiej połowie XIV wieku w miejscu wcześniejszego gródka.
W roku 1448 zatrzymał się tu Kazimierz Jagiellończyk.
W roku 1534 zamek rozbudował kasztelan krakowski Andrzej Tęczyński.
W 1631 roku zamek przebudował starosta trembowelski Andrzej Bałaban.
Kozacy zdobyli go w 1648 roku, lecz po odzyskaniu go przez Polaków stawiał często skuteczny opór Kozakom, Turkom i Tatarom.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Trembowli

Pomimo niewielkich rozmiarów (100 metrów, 40 metrów), to była silna twierdza ze ściankami o grubości do 4 metrów.
Po tym jak Turcy zdobyli Kamieniec Podolski, Trembowla był jednym z nielicznych bastionów podolskich jeszcze w polskich rękach.

Główne wejście do zamku

Basteja południowa, ta widziana z miasta

ściana zachodnia

http://czarnota.org/_gallery/albums/2013a/2016_08_23_022_Ukraine_Terebovlya_Castle.jpg

panorama Trembowli z zamku

Basteja południowa
http://czarnota.org/_gallery/albums/2013a/2016_08_23_026_Ukraine_Terebovlya_Castle.jpg

http://czarnota.org/_gallery/albums/2013a/2016_08_23_024_Ukraine_Terebovlya_Castle.jpg

Basteja północna

http://czarnota.org/_gallery/albums/2013a/2016_08_23_028_Ukraine_Terebovlya_Castle.jpg

Pomnik Anny Doroty Chrzanowskiej przy zamku w Trembowli

https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Dorota_Chrzanowska

Anna Dorota Chrzanowska (dawniej za prawdziwe uznawano imię Zofia[1]), de domo von Fresen – druga żona kapitana Jana Samuela Chrzanowskiego, wsławiła się bohaterską postawą w czasie obrony Trembowli podczas wojny polsko-tureckiej 1672–1676.

Gdy szlachta, oblężona przez oddziały wojsk tureckich na zamku trembowelskim nosiła się z zamiarem poddania twierdzy, Chrzanowska uprzedziła o tym męża, co zapobiegło kapitulacji Trembowli.
Gdy sam komendant stracił wiarę w sens dalszej obrony, miała zagrozić, że w takim wypadku siebie i jego zabije.
Według innych przekazów groziła podpaleniem prochów i wysadzeniem miasta. Podobno sama poprowadziła wycieczkę (zbrojny wypad) obrońców na szańce tureckie.

Na pamiątkę stworzono jej w XVII wieku w Trembowli pomnik, który ustawiono na pagórku poza zamkiem.
Pierwotny pomnik już nie istnieje i nie zachował się żaden jego opis.
W XX wieku Rada gminy postanowiła uczcić Zofię Chrzanowską nowym pomnikiem.
Autorem był trembowelski rzeźbiarz Jan Bochenek.
Pomnik przedstawiał kobietę o zdecydowanym, a jednocześnie błagalnym wyrazie twarzy, jedną ręką trzymającą nóż, a drugą – wskazującą na miasto. Pomnik był ozdobą miasta, został jednak zniszczony w 1944 roku.
W 1982 roku uporządkowano cokół pomnika i wmurowano nową płytę w miejsce zniszczonej.
Na cokole ustawiono symboliczną wazę.
Na początku lipca 2012 roku cokół został odnowiony i ustawiono nową figurę.

Anna Dorota Chrzanowska na zamku w Trembowli, obraz Leopolda Löfflera

Na tablicy napisy w języku ukraińskim i polskim
„Zofii Chrzanowskiej i bohaterom obrony miasta Trembowli w 1675r.”

Napisy na prostokątnej tablicy w dwóch językach:
„Pomnik odnowiony dzięki staraniom mieszkańców miasta Kłodzka, Polska 2012 p. i dwa nazwiska”