Grodno, Cmentarz wojskowy

Cmentarz wojskowy w Grodnie.

Memoriał żołnierzy radzieckich poległych w walkach w 1944 roku

mogiła tragicznie zmarłych w katastrofie samochodowej 26 grudnia 1939

Zginęli podczas oswobadzania zachodniej Białorusi od pańskiego jarzma.
21 września 1939, czyli w trakcie ataku wojsk radzieckich na polskie Grodno.

.. zginął w boju pod Grodnem 21 września 1939 podczas oswobadzania robotników zachodniej Białorusi, czyli podczas walk obronnych po ataku Armii Sowieckiej

.. grób milicjanta, który zmarł 15 czerwca 1939

..tu nie napisali o co chodzi.
Można się tylko domyślać po piśmie obrazkowym.

za kresowiacy.com

Grodno w okresie działań wojennych 1920r. było dwa razy areną krwawych walk (lipiec, wrzesień 1920r.), w której krew przelewali polscy żołnierze.
To właśnie z myślą o poległych bohaterach po zakończeniu walk otworzono cmentarz wojenny w Grodnie. ..
Znajduje się tam łącznie 303 grobów żołnierzy w formie betonowych krzyży, które nie są podpisane.
Większość nagrobków należy do żołnierzy walczących o utrzymanie Grodna(lipiec 1920r.) oraz poległych w operacji niemeńskiej (wrzesień 1920r.).

http://czarnota.org/_gallery/albums/2011/2015_05_04_249a_Bialorus_Grodno_Cmentarz_Wojskowy.jpg

Porucznik Kazimierz Konopacki Kawaler Orderów Virtuti Militari i Krzyża Walecznych
ur. dnia 4.IV.1894 r.Poległ 22 lipca 1920 r.
Śpij kolego w ciemnym grobie.W dowód wdzięczności D-ca generał Berbecki.

Kozielsk-Katyń, pewnie to tablica upamiętniająca oficerów pomordowanych przez NKWD

Wilhelm Zagórski
kawaler orderu „Virtuti Militari”
odznaczony krzyżem zasługi Litwy środkowej oraz medalem „De La Viktorie”
PPłK 75 PP

Marian Zarzycki
sierżant zawodowy 81 pułku strzelców Grodzienskich
odznaczony medalem „Polska swemu obrońcy” i medalem 10-cio lecia odzyskania niepodległości”

za kresowiacy.com

Po II wojnie światowej cmentarz ulegał stopniowej dewastacji, jednak w latach 1989-1990r. został uporządkowany staraniem polskiej ludności Grodna.
Na kwaterach żołnierzy 1920r. ponownie postawiono krzyże, gdyż wcześniejsze były zniszczone lub powalone i to nie za sprawą upływu czasu…
Obecnie opiekę nad cmentarzem sprawuje Związek Polaków na Białorusi, Polska Macierz Szkolna, Konsulat Generalny RP w Grodnie oraz polska ludność miasta.
To właśnie dzięki tym ludziom możemy cieszyć oko widokiem tego pomnika polskiej historii.

http://czarnota.org/_gallery/albums/2011/2015_05_04_256_Bialorus_Grodno_Cmentarz_Wojskowy.jpg

http://czarnota.org/_gallery/albums/2011/2015_05_04_257_Bialorus_Grodno_Cmentarz_Wojskowy.jpg

http://czarnota.org/_gallery/albums/2011/2015_05_04_258_Bialorus_Grodno_Cmentarz_Wojskowy.jpg

http://czarnota.org/_gallery/albums/2011/2015_05_04_259_Bialorus_Grodno_Cmentarz_Wojskowy.jpg

kwatery cerwonoarmistów poległych w walkach o Grodno 1944
http://czarnota.org/_gallery/albums/2011/2015_05_04_260_Bialorus_Grodno_Cmentarz_Wojskowy.jpg

http://czarnota.org/_gallery/albums/2011/2015_05_04_261_Bialorus_Grodno_Cmentarz_Wojskowy.jpg

Kaplica grobowa generała-majora Aleksandra Russau zm. w 1896 r.