Grodno, dolina Grodniczanki

Ostatni tej majówki spacer po Grodnie.
deptak na ul. Radzieckiej

W tej w szkole * uczyli się komsomolcy:

– aktywni uczestnicy antyfaszystowskiego podziemia grodzieńskiego
straceni przez hitlerowców 13 września 1942 roku

nietypowe jak na Białoruś miejsce

dolina Grodniczanki, dopływu Niemna

ul. Robotnicza / Robocza

Niemno

port rzeczny