Bulevardul Carol I 28, București. Architektura Bukaresztu inspirowana tradycyjną architekturą rumuńską i architekturą orientalną.Arhitectul Ion N. Socolescu (1856-1924), născut la Ploiești în familie de arhitecți: atât tatăl, Nicolae Socolescu, cât și fratele mai mare, Toma Socolescu, au fost arhitecți practicanți (cu lucrări predominant în Ploiești).

Ion Socolescu a studiat în București la Şcoala de drumuri şi poduri, absolvind-o în 1877 ca şef de promoţie. Apoi, între 1879-1883, a studiat la Paris la secţia de arhitectură a Şcolii de Belle Arte.

În 1884 s-a întors la Bucureşti și a lucrat ca arhitect şi antreprenor sub sigla „Biroul Technic Pentru Proecte și Intreprinderi de Lucrări Publice și Particulare Ion N. Socolescu, arhitect şi inginer, strada Domnitzi, 12 bis, București”.

El a fondat revista “Analele Arhitecturii şi ale Artelor cu care se leagă”, a fost membru fondator al Societăţii Arhitecţilor Români, director şi profesor al Şcolii de arhitectură, în perioada 1892-1897. Alături de Ion Mincu, Grigore Cerchez şi alţii, a încercat să creeze un stil naţional. Socolescu a avut ca surse de inspiraţie arhitectura tradiţională românească şi arhitectura orientală, folosind arce în acoladă sau trilobate, arcade duble, decoraţii dantelate, în relief din stucatură, cu tencuieli pictate şi protejate cu sticlă.

Majoritatea acestor elemente se regăsesx și la casa aceasta superbă proiectată chiar de el, cu monograma I.S., din apropierea pieței Rosetti, pe Blvd. Carol la nr. 28.

https://www.instagram.com/p/CCmKjl-p8El/

Architekt Ion N. Socolescu (1856-1924), urodzony w Ploeszti w rodzinie architektów: zarówno ojciec Nicolae Socolescu, jak i starszy brat Toma Socolescu, zajmowali się architektami praktykującymi (pracując głównie w Ploeszti).

Ion Socolescu studiował w Bukareszcie w Szkole Dróg i Mostów, którą ukończył w 1877 roku jako kierownik promocji. Następnie w latach 1879-1883 studiował w Paryżu na wydziale architektury Ecole de Belle Arte.

W 1884 wrócił do Bukaresztu i pracował jako architekt i przedsiębiorca pod logo „Biuro Techniczne ds. Projektów Publicznych i Prywatnych oraz Przedsiębiorstw Ion N. Socolescu, architekt i inżynier, Domnitzi street, 12 bis, Bukareszt”.

Założył czasopismo „Roczniki Architektury i Sztuk Pokrewnych”, był członkiem-założycielem Towarzystwa Architektów Rumuńskich, dyrektorem i profesorem Szkoły Architektury, w latach 1892-1897. Razem z Ionem Mincu, Grigorem Cerchezem i innymi próbował stworzyć styl narodowy. Źródłem inspiracji Socolescu była tradycyjna architektura rumuńska i architektura orientalna, wykorzystująca łuki usztywniające lub trójpłatkowe, łuki podwójne, dekoracje koronkowe, płaskorzeźby sztukatorskie, z malowanymi tynkami i chronionymi szkłem.

Większość tych elementów znajduje się także w tym wspaniałym, zaprojektowanym przez niego domu z monogramem I.S., niedaleko placu Rosetti, przy bulwarze Carol pod nr. 28.


Bulevardul Carol I 28, București
Bulevardul Carol I 28, București 030167, Rumunia Bukareszt