Pelplin, Gotycki pocysterski zespół klasztorny.


Gotycki pocysterski zespół klasztorny – kościół z końca XIII-poł. XIV wieku, sklepiony w XIV, XV w. i 1557 r. (Antoni Schultes z Gdańska), odnawiany i częściowo rekonstruowany w latach 1894-99, duża trójnawowa bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi o układzie nawy głównej imitującej układ halowy, z prosto zamkniętym prezbiterium i transeptem; bogate wyposażenie wnętrza – gotyckie stalle z połowy XV w., najcenniejsze w Polsce, o bogatej dekoracji, wielki manierystyczny ołtarz główny z lat 1623-24 z obrazami Hermana Hana (Koronacja Marii, Wizja św. Bernarda) oraz bogatą dekoracją rzeźbiarską, manierystyczne ołtarz w nawach bocznych i przy filarach nawy głównej z obrazami Hermana Hana (słynny Pokłon pasterzy), A. Stecha, B. Strobla i in.; do kościoła od południa przylega budynek dawnego klasztoru z XIV w. – trójskrzydłowy z wirydarzem i otaczającymi go krużgankami, w których malowidło gotyckie z XV wieku oraz obrazy z końca XVII w. malowane przez A. Stecha i jego warsztat.
https://klubpodroznikow.com/relacje/polska/polska-koscioly-i-klasztory/2010-klasztor-w-pelplinie

HISTORIA BAZYLIKI KATEDRALNEJ W PELPLINIE

Cystersów, budowniczych Bazyliki i przyległego do niej klasztoru, sprowadził do Pelplina w 1274 r. książę gdański Mściwoj II.
Przybyli tu ze wsi Pogódki, którą 16 lat wcześniej otrzymali od wuja Mściwoja, księcia lubiszewsko-tczewskiego Sambora II.
Dopiero tu, w zakolu rzeki Wierzycy dostrzegli idealne dla siebie miejsce.
Odludna i dzika okolica doskonale odpowiadała ich surowej duchowości i sprzyjała prowadzeniu wynikającego z niej prostego, pustelniczego życia – opartego na ciężkiej pracy własnych rąk, zgodnie z przejętą od św. Benedykta regułą ora et labora – „módl się i pracuj”.
Teren bowiem, bagnisty i zalesiony, wymagał ogromnego wysiłku, nim można było rozpocząć jakiekolwiek działania budowlane.
Samo osuszanie i palowanie gruntu trwało blisko 20 lat – dopiero około 1300 roku rozpoczęto wznoszenie murów.
https://bazylika-pelplin.pl/o-bazylice


zdjęcia z dnia: 2023.08.19

Pelplin, Plac Mariacki 2, Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
z prawej Collegium Marianum. Liceum Katolickie im. Jana Pawła II, Aleja Cystersów 2, 83-130 Pelplin

Pelplin Plac Mariacki 2, Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny


Pelplin. Dziedziniec klasztorny.

Pelplin, ul. Mestwina 2, Cmentarz przy kościele Bożego Ciała.

Pelplin Mestwina 2 Cmentarz przy kościele Bożego Ciała
Pelplin, Plac Mariacki 2, Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Pelplin Plac Mariacki 2, Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny