Warszawa, ul. Foksal 1/2/4, Pałac Konstantego ZamoyskiegoPrzed powstaniem pałacu nieruchomość była wykorzystywana jako ogród spacerowy stylizowany na londyński Vauxhall.
W roku 1870 właścicielem tych terenów stał się Konstanty Zamoyski.

Pałac został wybudowany w latach 1875–1877 według projektu Leandra Marconiego w stylu neorenesansowym.
Składa się z głównego korpusu i prostopadłych dwóch skrzydeł (oficyn) bocznych. Korpus główny jest trzykondygnacyjny, 11-osiowy, a oficyny dwukondygnacyjne, 5-osiowe.
Przejście do ulicy oddzielone jest ozdobną bramą.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Konstantego_Zamoyskiego_w_Warszawie