Siedlce, ul. Szkolna 29, Cmentarz żydowski w SiedlcachTrzeci cmentarz wyznania mojżeszowego w Siedlcach powstał zapewne w początkach XIX wieku przy ul. Kierkuckiej (obecnej ul. Szkolnej).
Edward Kopówka w swoim opracowaniu powołując się na archiwalne akta siedleckiego kahału twierdzi, że nekropolia funkcjonowała na pewno już w 1807 roku.
Oficjalnie gmina żydowska w Siedlcach nabyła w 1826 roku za 420 złotych polskich od Macieja Skolimowskiego i jego córek Marjanny Bychowskiej i Krystyny Rychlińskiej, a pod aktem rejentalnym zakupu podpisali się: Josek Złotypierścień, Dawid Grynberg i Mojżesz Nusbaum.
Jest to jedyny zachowany do dziś cmentarz żydowski w Siedlcach.
Do dziś na jego terenie o powierzchni trzech hektarów zachowało się kilkaset nagrobków, z których najstarszy pochodzi z 1855 roku.
Podczas II wojny światowej na cmentarzu Niemcy dokonywali egzekucji Żydów. Zwłoki ofiar palono.
http://cmentarze-zydowskie.pl/siedlce.htm

Obecnie cmentarz zajmuje powierzchnię 3 ha.
Zachowało się na nim ok. 1000 nagrobków, z których najstarszy pochodzi z 1855 roku.
Na macewach widać inskrypcje nagrobne w języku hebrajskim i jidysz.
Do najcenniejszych nagrobków można zaliczyć: nagrobek Abrahama bar Meira (zm. 1862); Abrahama, syna Meira Jonasza błogosławionej pamięci Rozenberga (II poł. XIX w.) oraz Racheli, córki błogosławionej pamięci Abrahama i Racheli (II poł. XIX wieku)[refr:|Cyt. za: Kobylińska J., Śladami Żydów siedleckich, [w:] Żydzi na Podlasiu, red. Z. Chyra-Rolicz, E. Kopówka, R. Tarasiuk, Siedlce 2010, s. 398.]].

Na cmentarzu znajduje się masowy grób ofiar pogromu z 1906 r. oraz 18 zbiorowych mogił długości 5 i 10 m z lat 1942–1943, w których łącznie spoczywa ok. 3000 pomordowanych Żydów[1.5]. Miejsce ich pochówku upamiętniono pomnikiem.
https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/s/604-siedlce/114-cmentarze/31650-nowy-cmentarz-zydowski-w-siedlcach-ul-szkolna-29