Warszawa, ul. Koszykowa 24, 2009 i 2018

Kamienica została wzniesiona w latach 1900-02.
Jest ona dziełem wybitnego architekta – Juliusza Dzierżanowskiego dla Apolinarego Szymborskiego.