Leszno koło Kampinosu, Ślady II Wojny Światowej

Spoczywają tu żołnierze 84 pułku piechoty Strzelców Poleskich z 30 Dywizji Piechoty polegli w dniach 15-18 września 1939 roku w rejonie Roztoki, Leszna i Radzikowa oraz żołnierze z 14 i 28 DP. Ekshumacji z pól bitewnych dokonano jeszcze w 1939 roku.
https://dobroni.pl/n/leszno-cmentarz-1939/6587

Kwatera żołnierzy Wojska Polskiego i ofiar terroru hitlerowskiego w Lesznie
Mogiły 40 żołnierzy Wojska Polskiego z 84 Pułku Piechoty
poległych w walkach z najeźdźcą hitlerowskim we wrześniu 1939 r.
i partyzantów AK zgrupowania Kampinos poległych w 1944 r.
oraz 17 ofiar terroru hitlerowskiego
obiekt założono w 1939 r.
rok urządzenia obiektu 1965 r.