(Бабру́йск, Бабруйск, Babrujsk, Бобруйск) Bobrujsk, Twierdza

Twierdza Bobrujsk – wzniesiona w 1810 r. jako jeden z obiektów nowej linii obronnej na zachodniej granicy Cesarstwa Rosyjskiego.
Kolejna w kierunki zachodnim była twierdza w Brześciu na Bugiem.
http://rzecz-pospolita.com/bobrujsk0.php3

Twierdzę od września do października 1812 r. oblegała 17. dywizja piechoty Jana Henryka Dąbrowskiego, osłaniająca odwrót Napoleona spod Moskwy, która stąd odeszła w kierunku Borysowa osłaniać przeprawę Wielkiej Armii przez Berezynę.
..
Prawdziwą oazą polskości stał się Bobrujsk w 1918 roku. 3 lutego I Korpus Polski na Wschodzie gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego opanował twierdzę. Dowodzący brawurowym szturmem, szef Pułku Inżynierii 1 Korpusu Wschodniego – Jan Skoryna został awansowany do stopnia pułkownika i mianowany naczelnym inżynierem twierdzy.

Twierdza bobrujska była miejscem koncentracji I Korpusu Wojsk Polskich pod dowództwem gen. Józefa Dowbór – Muśnickiego. Przedarła się tutaj m.in. z Jelni (na wschód Smoleńska) 3 dywizja strzelców gen. Wacława Iwaszkiewicza, z Antonin na Podolu 3 pułk ułanów (900 żołnierzy) rotmistrza Waraksiewicza. W maju 1918 roku korpus liczył już ponad 23 tys. żołnierzy.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdza_Bobrujsk

Twierdza stała się centrum tzw. Rzeczypospolitej Bobrujskiej – polskiej strefy okupacyjnej w trójkącie Mohylew – Żłobin – Słuck. W lutym i marcu 1918 r. doszło w okolicy twierdzy do ciężkich walk o Bobrujsk z bolszewikami, zakończonych zwycięstwem żołnierzy polskich. Walki te były jednymi z pierwszych starć żołnierza polskiego z bolszewikami. W maju 1918 r. Muśnicki został zmuszony przez niemieckie Dowództwo Naczelne do rozformowania jednostki i ewakuacji żołnierzy do Królestwa Polskiego.

Białoruski historyk zlokalizował miejsce Kopca Dowborczyków w Bobrujsku
http://znadniemna.pl/1971/bialoruski-historyk-zlokalizowal-miejsce-kopca-dowborczykow-w-bobrujsku/

Ruiny Twierdzy Bobrujsk
http://czarnota.org/_gallery/albums/2013a/2015_06_30_050_Belarus_Twierdza_Bobrujsk.jpg

http://czarnota.org/_gallery/albums/2013a/2015_06_30_051_Belarus_Twierdza_Bobrujsk.jpg

http://czarnota.org/_gallery/albums/2013a/2015_06_30_052_Belarus_Twierdza_Bobrujsk.jpg