(Бабру́йск, Бабруйск, Babrujsk, Бобруйск) Bobrujsk, cerkiew Św. Jerzego

Zabudowa centrum Bobrujska budowanego w czasach BSRR

Najciekawszy budynek w mieście

Domy czynowników

Niestety, druga linia zabudowy do odbicie prawdziwych realiów socjalizmu

Biała cerkiew, cerkiew Św. Jerzego w Bobrujsku.

Budynek z osi widokowej zakończonej Leninem.
Z bliska wygląda przyciężko, ale z innej perspektywy OK.