Odessa, port nocą

Dalej przy hotelu betonowe nabrzeże jest już przykryte

Zgrubnie szacując, noc w tym hotelu to równowartość dwóch miesięcznych pensji na Ukrainie.

Pomnik nieznanego marynarza

Port Odessa

kontenerowiec wpływa do portu

egipski masowiec Wadi Sudr

Park Szewczenki w Odessie.
Zabezpieczenie meczu na stadionie Czarnomoriec

Hotel Morze Czarne doklejony do stadionu Czarnomoriec

Port widziany z Parku Szewczenki

http://czarnota.org/_gallery/albums/2012/2015_08_14_222_Ukraine_Odessa_Black_Sea_Port_-_WADI_SUDR_-_Bulk_Carrier.jpg

wejście do parku