Dzierżyńsk, Dzierżyński w Dzierżyńsku

Dzierżyńsk – przystanek na drodze z Mińska.
Zatrzymujemy się tu aby sprawdzić czy w Dzierżyńsku nadal stoi pomnik Dzierżyńskiego.

Tutaj 22 marca 1925 powołano Polski Rejon Narodowy im. Feliksa Dzierżyńskiego.
– autonomiczną jednostkę administracyjną sankcjonującą nadanie uprawnień Polakom zamieszkującym bolszewicki raj wot taki eksperyment.
Nazwę miejscowości – Kojdanów zmieniono na Dzierżyńsk.

Podobny rejon – Marchlewszczyzna powstał na Wołyniu.
W zamierzeniu takie rejony miały być zalążkami rewolucji, które potem można by eksportować do danego kraju.

Centrum Dzierżyńska.
Skrzyżowanie ulic Karola Marksa i Leninowskiej.
Cerkiew Świętej Bogurodzicy.

Pomnik Feliksa Dzierżyńskiego w miejscu gdzie powinien być pomnik Lenina.
Czyżby to było jedyne miasto Białorusi, gdzie nie ma Lenina?

Feliks spogląda w kierunku Rosji

Park za Feliksem

Ul. Leningradska i trybuna dygnitarzy na placu do oddawania pokłonów.

Tablica współcześnie zasłużonych

A jest i Lenin.
Plac paradny kontroluje od tyłu z krzaków.