Ukraina, Bełz, kopalnie węgla kamiennego.

za wikipedią:

Umowa o zmianie granic z 15 lutego 1951 – największa w historii powojennej Polski i jedna z największych w historii powojennej Europy korekta graniczna.
Dotyczyła wymiany terenów o powierzchni 480 km² (obszar powierzchniowo zbliżony do Warszawy).

Przyczyny

Możliwe, że istotnym dla strony radzieckiej powodem wymiany były złoża węgla kamiennego na Sokalszczyźnie i połączenie kolejowe Rawa Ruska – Sokal
, za co Polsce przekazano tereny o ubogich glebach i z wyeksploatowanymi złożami ropy.
Ze strony polskiej wśród argumentów za wymianą terenów miał padać m.in. ten o zamiarze zagospodarowania i dokończenia rozpoczętej przed II wojną światową
budowy obiektów zespołu elektrowni Myczkowce-Solina na rzece San, rozdzielonych powojenną granicą polsko-radziecką, co uniemożliwiało po wojnie kontynuację tego przedsięwzięcia przez Polskę.

A to te przyczyny, czyli pokłady węgla kamiennego
http://czarnota.org/_gallery/albums/2012/2015_08_09_001_Ukraine_Belz.jpg

i kolejna kopalnia

a z drugiej strony babcia

jedziemy do Bełza

dalej już w ogóle nie ma asfaltu

Pomnik bojowników o wolną Ukrainę z 1918 roku.
„Wieczna sława strzelcom siczowym 5 sokalskiej sotni UGA”
UGA to może Ukraińska Galicyjska Armia?

obok