Brody 13.08.2013

Pałac Brody, Pałac Brühla
Schloss Pförten, Schloss des Grafen von Brühl

Brody ul. Wolności (niem. Pförten)
Brama Zasiecka

ul. Wolności

Brody, ul. Wolności, Plac zamkowy 9, (niem. Pförten)
Pałac Brühla, Schloss Brühl Pförten

zamknięcie osi widokowej od frontu.

Brody, Plac zamkowy 9, (niem. Pförten)
Pałac Brühla, Schloss Brühl Pförten, widok od frontu.

Filar ogrodzenia z rzeźbą Bellony.

Filar ogrodzenia z rzeźbą Caritas.

Pałac Brühla, oficyny, Schloss Brühl Pförten, widok od frontu.

Figury Atlasów, widok od frontu.

Pałac Brühla, Schloss Brühl Pförten, widok od ogrodu.

Stajnie w pałacu Brühla.

Cokół w parku.

Budynki gospodarcze.

płyta przy kościele „Marie Anna Gräfin Brühl”
Grabstein der Marie Anna Gräfin von Brühl (1887-1912) im Kirchhof von Brody/Pförten.

Budynki gospodarcze / mieszkalne.