Machnice

Machnice, pałac i towarzyszące mu budynki.

dziwny budynek mieszkalny z herbami