Brzeg Dolny

Dawny pałac von Hoymów. Brzeg Dolny ul. Kochanowskiego (niem. schloss Dyhernfurth). Brzeg Dolny, oficyna przy pałacu von Hoymów. Cień dawnego pałacu. Obecnie gmach Urzędu Miasta. Widok od frontu. Lata 1920-1930 źródło: polska-org.pl Stróżówka pałac od strony Odry kamienica przy ul. Kochanowskiego dawny folwark