Brzeg Dolny

Dawny pałac von Hoymów. Brzeg Dolny ul. Kochanowskiego (niem. schloss Dyhernfurth).

Brzeg Dolny, oficyna przy pałacu von Hoymów.

Cień dawnego pałacu. Obecnie gmach Urzędu Miasta.
Widok od frontu.

Lata 1920-1930

źródło: polska-org.pl

Stróżówka

pałac od strony Odry

kamienica przy ul. Kochanowskiego

dawny folwark