Mińsk, Plac przydworcowy

Plac przydworcowy w Mińsku, przylegający do głównego dworca kolejowego.
http://czarnota.org/_gallery/albums/2011/2015_05_08_082_Belarus_Minsk_Plac_Przydworcowy.jpg

Reprezentacyjny wjazd do miasta, tzw „Wota miasta”. Jest to jedna z ikon Mińska.

Największy zegar na Białorusi.
Na Białoruś trafił z Niemiec po drugiej wojnie światowej jako trofeum wojenne.

http://czarnota.org/_gallery/albums/2011/2015_05_08_085_Belarus_Minsk_Plac_Przydworcowy.jpg

Na drugiej wieży znajduje się godło Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej

Plac przydworcowy szpecą trzy koszmarki, budynek Uniwersytetu białoruskiego z lewej i dworzec z centrum handlowym za plecami.
Dworca nie pstrykałem, żeby nie prowokować licha.