Mińsk, przygotowania do obchodów Dnia Zwycięstwa cz.2

Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w Mińsku

Muzeum w tym miejscu otwarto w 2014.

rzut okiem z górki, przy muzeum
http://czarnota.org/_gallery/albums/2011/2015_05_08_015_Belarus_Minsk.jpg

To będzie centrum jutrzejszych obchodów
http://czarnota.org/_gallery/albums/2011/2015_05_08_015a_Belarus_Minsk.jpg

Powiększenie lewego rogu.
Saperzy niezwykle skrupulatnie rokopują trawniki.
To co znaleźli leży na chodniku.

Główne trybuny

Kącik swojskiego czerwonoarmisty

Prospekt Zycięzców w Mińsku