Mińsk, Belarusian National Technical University

Mińsk город герои – czyli Mińsk miasto bohater.
To określenie nadal słyszy się w białoruskim radio.

Aleja Niezależności – główna ulica miasta

Belarusian National Technical University, czyli ichniejsza politechnika

główny budynek kompleksu

Centralny Komitet Komunistycznej Partii Białorusi
Prezydium Rady Najwyższej BSRR
Rada Ministrów BSRR
Białoruska Republikańska Rada Profesorów

Odznaczają
Leninowską Jubileuszową Honorową Nagrodą
Białoruskiego Orderu Czerwonego Sztandaru Pracy
instytut politechniczny za sukcesy w pracy osiągniete w socjalistycznej rywalizacji.
z okazji 100 lecia urodzin W. I. Lenina

akademik – ostatni budynek kompleksu od strony Al. Niezależności

Minsk State Higher Radioengineering College

Widziałem min. 3 kopie tego budynku