Chennai, Ripon Building

Ripon Building
.. jest wypudrowany tylko od frontu. Z tyłu wygląda nieco gorzej.

Budowniczowie Chennai Metro Rail pozdrawiają.