Odpoczynek w sali 1000 kolumn

Sala 1000 kolumn przede wszystkim chroni pielgrzymów przed skwarem

Wydaje się tu też posiłki.
Wprawdze wg. tradycji nie powinno się pobierać za nie opłat jednak ceny są tu naprawdę symboliczne, 10 razy niższe niz w knajpce z wcześniejszej relacji.
W przeliczeniu na złotówki potrawa w światyni kosztuje 40-50 groszy.

Szkoda tylko, że brak jest stołów