Madurai, Pałacu Thirumalai Nayak, teatr

Kolejny władca Maduraj wyburzył 3/4 Pałacu Thirumalai Nayak.
Planował w tym miejscu wybudować wspanialszą budowlę jednak na wyburzeniu się skończyło.

To co ocalało to oprócz sali audiencyjnej/sądu, dawny teatr:

Obecnie pałac jest budynkiem rządowym o statusie muzeum.
Wiele ze zgoromadzonych rzeźb granitowych powstało ponad tysiąc lat temu.

Z oryginalnego pałacu ocalała także jedna z sypialni:

Wycieczka szkolna dzieci tamilskich po wizycie w pałacu oblega stoisko z kokosami.