Legnica, aleja Orła Białego, Teatr Letni w 2015 i 2021

Zabytkowy budynek z prawie 150-letnią historią.
W czasach niemieckich pełnił rolę domu strzeleckiego, później znajdował się w rękach Armii Radzieckiej i mieściło się w nim m.in. kino.
Po remoncie znajdzie się tu Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona

Legnica, aleja Orła Białego, Teatr Letni w 2015 i 2021