Łódź, ul. Adama Próchnika 11 / Zachodnia w 2019 i 2021

Łódź, ul. Adama Próchnika 11 / Zachodnia w 2019 i 2021